Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs posiada akredytację Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Prowadzony jest w systemie weekendowym (4 weekendy).

Koszt: 1000,00 złotych / 1 osoba.

Kurs przeznaczony jest dla osób bez wykształcenia medycznego, w szczególności dla funkcjonariuszy i osób współpracujących z Państwową Strażą Pożarną, członków jednostek ochrony przeciwpożarowej i instytucji podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej, kierowców karetek, sanitariuszy oraz ochotniczych i społecznych służb ratowniczych.

Kurs posiada akredytację Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Opiekunem kursu jest lek. med. Robert Sowiński.

Tematyka kursu:

  • system ratownictwa medycznego
  • postępowanie w miejscu zdarzenia
  • sprzęt stosowany w ratownictwie
  • ocena poszkodowanego z uwzględnieniem elementów anatomii i fizjologii
  • podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
  • postępowanie w stanach zagrożenia pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego
  • postępowanie z większą ilością poszkodowanych
  • elementy psychologii

Intensywne czteroweekendowe szkolenie w przeciągu dwóch miesięcy zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Zdanie egzaminu teoretycznego warunkuje przystąpienie do części praktycznej. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu i otrzymaniu tytułu ratownika bądź zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Program kursu zgodny z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Wytycznych Do Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres fundacja@fundacjaprometeusz.pl.