Kurs BLS

Kurs BLSprc1

Certyfikowany przez Polską Radę Resuscytacji.

Czas trwania kursu - 4 godziny. Jeden instruktor przypada na sześciu uczestników. Program kursu składa się z jednogodzinnego wykładu oraz trzygodzinnych ćwiczeń praktycznych. Tematem kursu są podstawowe zabiegi resuscytacyjne osób dorosłych z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora AED. Organizujemy też kursy w dowolnym miejscu.

Koszt: 200,00 złotych / 1 osoba. BEZPŁATNIE W RAMACH PRASKIEGO KONKURSU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.

Kurs BLS (Basic Life Support) i AED (Automated External Defibrillation) jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council (ERC) i Polskiej Rady Resuscytacji.

Cele kursu

  • szkolenie ratowników przed-medycznych w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych

Adresaci kursu

  • kurs kierowany jest do osób bez przeszkolenia medycznego

Program kursu

  • przygotowania przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu (co najmniej tydzień przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią
  • kurs trwa dwa dni (możliwe jest również jednodniowe szkolenie - wyłącznie BLS-AED, bez kursu instruktorskiego).

Pierwszy dzień, podzielony na dwie części, poświęcony jest podstawowym zabiegom ratującym życie: BLS - rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie klatki piersiowej, algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych, pozycja boczna bezpieczna (4 godziny zajęć) oraz obsłudze automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS (4 godziny zajęć). Każda z wymienionych części zaczyna się wykładem, a kończy zaliczeniem. Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC. Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na jednego instruktora.

Organizujemy kursy w S.P. nr 1 w Nadarzynie. Posiadamy zaplecze noclegowe w Hotelu Baron. Organizujemy też kursy w dowolnym miejscu.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres fundacja@fundacjaprometeusz.pl.