Kurs EPLS

Kurs EPLSprc1

Certyfikowany przez Polską Radę Resuscytacji ? dwudniowy.

Szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowej lub krążeniowej.

Koszt: 1200,00 złotych / 1 osoba.

Cele kursu:

 • Szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowej lub krążeniowej.
 • Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u pacjentów pediatrycznych.

Adresaci kursu:

Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi. Powinni oni posiadać doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Program:

1. Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu (co najmniej miesiąc przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie.

2. Kurs trwa dwa dni. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów ERC. Składają się na nie wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Jednym z elementów przekazywania wiedzy są również scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Wykłady:

 • Rozpoznanie dziecka poważnie chorego
 • Wprowadzenie do zaopatrywania dróg oddechowych
 • Zaburzenie rytmu serca
 • Pacjent po urazie ? zaopatrzenie
 • Resuscytacja noworodka
 • Opieka poresuscytacyjna

Dyskusja:

 • Etyka w resuscytacji
 • Stacje ćwiczeniowe
 • Podstawowe czynności resuscytacyjne
 • Algorytm postępowania w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych
 • Udrażnianie dróg oddechowych
 • Stabilizacja kręgosłupa szyjnego - unieruchomienie
 • Dostęp donaczyniowy. Płynoterapia, leki
 • Bezpieczna defibrylacja
 • Zaburzenia rytmu serca

Scenariusze:

 • Niewydolność oddechowa
 • Niewydolność krążenia ? urazy
 • Zatrzymanie krążenia
 • Resuscytacja noworodka

Pokazy:

Demonstracje działań przez grupę doświadczonych instruktorów mającą na celu przekazanie na podstawie symulowanych scenariuszy umiejętności oceny krytycznie chorego dziecka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. Odbywają się one przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.

Ocena:

Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych, podstawowych czynności resuscytacyjnych. Umiejętności uczestników poddawane są również ocenie podczas scenariuszy egzaminacyjnych. Teoretycznym zaliczeniem jest test wyboru zakresem obejmujący materiał z kursu.

CERTYFIKAT POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI

CERTYFIKAT EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres fundacja@fundacjaprometeusz.pl.