Zarząd

Zarząd

Prezes Zarządu

Jacek Szyzdek

Wiceprezes Zarządu

Robert Sowiński

Wiceprezes Zarządu

Janusz Skowroński

KRS: 0000292890 NIP: 521-34-95-063 REGON: 141515692
Rachunek bankowy: PKO BP I O/Warszawa 60 1020 1013 0000 0402 0180 0689