Kurs KTG

Kurs KTG

Kurs przeznaczony dla pracowników oddziałów położniczych. Składa się z części teoretycznej oraz ćwiczeniowej.

W części teoretycznej poruszane są zagadnienie takie jak:

  1. Historia, przedstawienie pierwszych narzędzi medycznych,
  2. Mechanizmy regulacji czynności serca płodu,
  3. Metody rejestracji czynności skurczowej macicy ? ocena aktywności skurczowej macicy,
  4. Przedporodowe badanie kardiotokograficzne (zasady monitorowania dobrostanu płodu w ciąży o przebiegu prawidłowym)
  5. Zasady oceny zapisu KTG (częstość uderzeń serca płodu, kryteria oceny oscylacji, kresowe zmiany częstości uderzeń serca płodu, czynniki wpływające na częstość akcji serca płodu),
  6. Kardiotokograficzna skala oceny stanu płodu,
  7. Klasyfikacja zapisów KTG,
  8. KTG z obciążeniem (fizycznym, farmakologicznym).

Część ćwiczeniowa opiera się na omawianiu przypadków klinicznych i opisywaniu zapisów KTG.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z kursu: Kurs KTG, 24.11.2017