Kurs doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych

Kurs doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych

Kurs doskonalący skierowany jest do czynnych zawodowo ratowników medycznych i ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji ratownictwa medycznego.

Kurs organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, na podstawie art.12 ust. 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410).

Program kursu opracowany jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Czas trwania kursu:

Kurs trwa 48 godzin dydaktycznych od poniedziałku do soboty, w tym 15 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin ćwiczeń praktycznych oraz 3 godziny egzaminacyjne.

Koszt: 800,00 złotych.

Kurs jest przeznaczony dla 30 osób.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres fundacja@fundacjaprometeusz.pl.