Wsparcie psychologiczne

900X444_WSPARCIE

O programie

Pomoc psychologiczna online jest formą niesienia wsparcia coraz powszechniej stosowaną na całym świecie. Ze względu na specyfikę pracy członków zespołów ratunkowych, nie zawsze istnieje możliwość osobistej, indywidualnej konsultacji z psychologiem i otrzymanie fachowej, profesjonalnej pomocy bądź też działania czysto wspierającego. Przy rosnącym zapotrzebowaniu na tego typu usługi i szczególne narażenie przedstawicieli służb ratunkowych na działanie stresorów, racjonalnym wydaje się zorganizowanie możliwości kontaktu z psychologiem i zadbanie przez pracodawców o dobrostan psychiczny swoich pracowników.

Oferta wsparcia psychologicznego online kierowana jest zarówno do członków zespołów ratunkowych, jak i pracowników administracyjnych Stacji Pogotowia Ratunkowego w Polsce. Dzięki oferowanym usługom, każda z zatrudnionych osób będzie miała dostęp do profesjonalnej pomocy psychologicznej, z możliwością zachowania pełnej anonimowości.

Opinia Konsultanta w dziedzinie medycyny ratunkowej (pdf)

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej (pdf)

Pobierz ulotkę (pdf)