Jak korzystać

Formy kontaktu

Pracownicy jednostek, systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, które przystąpiły do programu wsparcia psychologicznego online, po zalogowaniu mają do wyboru trzy formy kontaktu z psychologiem:

  1. Video rozmowa za pomocą Skype - jednostka pogotowia będzie miała przydzielony swój nr kontaktowy. W godzinach wyznaczonego dyżuru psychologa pracownik będzie miał możliwość odbycia rozmowy i otrzymania niezbędnego wsparcia oraz pomocy.
  2. Rozmowa telefoniczna- w godzinach dyżuru pracownicy będą mogli skontaktować się w psychologiem za pomocą telefonu, z możliwością zachowania anonimowości. Każda ze stacji pogotowia (aby zabezpieczyć formę kontaktu przed nadużywaniem usługi przez osoby trzecie) będzie miała generowany kod potwierdzający, iż osoba jest pracownikiem (kod będzie możliwy do zdobycia u pracodawcy). W razie kryzysowej sytuacji pracownik będzie miał prawo wysłać tzw. wiadomość alarmową (stosowanie tej opcji będzie podlegało regulacjom i wytycznym ze strony psychologa).
  3. Kontakt mailowy- pracownik może skontaktować się z psychologiem za pomocą wiadomości email. Gwarantowana odpowiedź w ciągu 48h z możliwością umówienia rozmowy telefonicznej/ video rozmowy na konkretny termin.

 

Logowanie

Aby uzyskać wsparcie należy zalogować się w systemie wpisując kod jednostki. Kod jednostki jest dostępny u Państwa pracodawcy. Logowanie jest całkowicie anonimowe, podajemy wyłącznie kod jednostki.