Specjaliści

Psycholog Marlena Przybysz

Magister psychologii.

Studia jednolite magisterskie ukończone w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - kierunek Psychologia Społeczna.

Studia Podyplomowe: Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Szkolenie z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Studia Podyplomowe przy Uniwersytecie SWPS.

Doświadczenie w pracy jako psycholog i terapeuta m.in. w Szpitalu Wolskim w Warszawie, w Telefonie Zaufania dla osób w Kryzysie Emocjonalnym, przy Instytucie Psychologii Zdrowia, w Instytucie Badawczo Szkoleniowym w Olsztynie.
Ponadto praca w instytucjach i fundacjach zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, oraz specjalista ds. rekrutacji.

Psychoterapeuta Aleksandra Szpakowska

Magister psychologii.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, kierunek psychologia kliniczna.
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Psycholog w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
Doświadczenie jako psycholog-diagnosta na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie diagnozy strażaków pod kątem występowania objawów PTSD oraz diagnozy ofiar powodzi na terenie Sandomierza i okolic pod kątem występowania objawów PTSD. Ponadto doświadczenie w bezpośredniej obsłudze telefonicznej pacjentów w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym ATTIS.

Psycholog Beata Banaszak

Magister psychologii, ukończyła studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Aktualnie w trakcie certyfikacji w poznawczo-behawioralnej szkole psychoterapii a także w trakcie rocznego kursu z zakresu Interwencji Kryzysowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in na stażach i wolontariatach w licznych oddziałach psychiatrycznych w Warszawie (Szpital Bródnowski, Szpital Nowowiejski, Szpital Bielański, Dziecięcy Szpital Klinicznych), a także w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi POMOST.

Obecnie pracuje w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie oraz w Mieszkaniu Chronionym dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Warszawie.
Prowadzi indywidualną psychoterapię w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Bielańskim, bierze także udział w Programie Terapeutycznym TRAKT, prowadząc psychoterapię dla Ofiar Wypadków Komunikacyjnych z diagnozą PTSD.