O fundacji

Misja

logo

Propagowanie i nauczanie pierwszej pomocy w społeczeństwie
Podnoszenie kwalifikacji slużb ratowniczych poprzez edukację i wprowadzanie najnowszych standardów.

Misją Fundacji jest wspieranie innowacyjnych działań w zakresie zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem propagowania wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego i profesjonalizacji pracy ratowników medycznych oraz pracowników ośrodków należących do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Celem Fundacji jest wdrażanie zgodnego z międzynarodowymi standardami automatyzmu postępowania z osobą potrzebującą pomocy. Istotnym celem działań Fundacji jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu medycyny ratunkowej dla osób niezwiązanych ze środowiskiem medycznym. Fundacja stara się odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczne w zakresie zapewnienia fachowej wiedzy teoretycznej i praktycznej nt. ratowania życia ludzkiego.


KRS: 0000292890 NIP: 521-34-95-063 REGON: 141515692
Rachunek bankowy: PKO BP I O/Warszawa 60 1020 1013 0000 0402 0180 0689

 

statut
zarząd

Sprawozdanie za rok 2015

Uchwały
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie za rok 2014

Protokół z zebrania Rady Fundatorów
Uchwała nr 1/2015
Uchwała nr 2/2015
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie za rok 2013

Protokół z zebrania Rady Fundatorów
Uchwała nr 1/2014
Uchwała nr 2/2014
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie za rok 2012

Protokół z zebrania Rady Fundatorów
Uchwała nr 1/2013
Uchwała nr 2/2013
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie za rok 2011

Protokół z zebrania Rady Fundatorów
Uchwała nr 1/2012
Uchwała nr 2/2012
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie za rok 2010

Sprawozdanie finansowe 2010
Rachunek wyników
Bilans jednostek
Informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku 1
Informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku 2
Informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku 3
Sprawozdanie z działalności 2010


Sprawozdanie za rok 2009

Protokół z zebrania Rady Fundatorów
Uchwała 1/2010
Uchwała 2/2010
Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa do bilansu