Pomagamy! Kurs pierwszej pomocy

Jesienią rozpocznie się cykl kursów pierwszej pomocy adresowany do mieszkańców Marek. Zapraszamy na dwa rodzaje kursów:
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz Kurs pierwszej pomocy pediatrycznej.
Każdy kurs będzie składał się z wykładu i zajęć praktycznych w niewielkich grupach. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Tematem Kursu pierwszej pomocy przedmedycznej będą: podstawowe zabiegi resuscytacyjne osób dorosłych z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora AED, algorytm postępowania w przypadku: obecności ciała obcego w drogach oddechowych, występowania ran i urazów oraz pozycja boczna bezpieczna.
Tematem Kursu pierwszej pomocy pediatrycznej będą: podstawowe zabiegi resuscytacyjne dzieci i niemowląt, wykorzystanie automatycznego defibrylatora AED, algorytm postępowania w przypadku: obecności ciała obcego w drogach oddechowych dzieci i niemowląt, występowania ran i urazów u dzieci.

Projekt realizowany jest w ramach i ze środków Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Zajęcia odbywają się w terminach od września do listopada br. na terenie miasta Marki, zgodnie z harmonogramem podanym na stronie. Pierwszeństwo zapisu mają posiadacze ważnej Mareckiej Karty Mieszkańca. Ilość miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do zapisów!