Wytyczne ERC

Zobacz podsumowanie najważniejszych zmian w Wytycznych resuscytacji 2015

wytyczne ERC