O zdrowiu i chorobach szlachty polskiej

O zdrowiu i chorobach szlachty polskiej

Autor: Karolina Stojek-Sawicka
Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2014

Dziś kobieta lekarz nie budzi zdziwienia, ale sto lat temu odmawiano jej prawa do studiów medycznych i wykonywania zawodu lekarza.

Ile zarabiał lekarz, jaki był jego statut zawodowy? Co mógł zaordynować swoim pacjentom? Jak jedliśmy przez wieki? Polska zaściankowa z trudem przyjmowała nowinki zdrowotne z Europy.

Dobra pozycja do przeczytania.