Przypadek kliniczny nr 35. Wieś spokojna, wieś bezpieczna

Urazowość wśród grupy zawodowej rolników jest statystycznie wysoka i powszechna zwłaszcza w okresie zbiorów. Przedstawiona historia to kolejny przykład tego typu wypadku.

Do SOR trafia mężczyzna lat 45 z źle wyglądającym urazem podudzia prawego i stopy. Po wykonaniu diagnostyki obrazowej rysuje się złożony obraz urazu stawu skokowego i stopy z zaznaczonym zwichnięciem. Wywiad stopa wciągnięta przez maszynę do snopowiązałek. Parametry pacjenta bez cech niestabilności choć pacjent nieco blady i spocony. Efektem urazu ryzyko uszkodzenia naczyń i ucisk nerwu ( stop chłodna, bez czucia i możliwości wykonania ruchomości w stawach). W Triage zakwalifikowany jako czerwony. Po wykonaniu niezbędnej diagnostyki przeniesiony w trybie pilnym na blok operacyjny. W załączeniu wyniki badań radiologicznych. Rozpoznanie końcowe: Zwichnięcie stawu Sheparda i Listranca; niezwykle rzadki uraz rodzący ze sobą trwały ubytek aparatu ruchu.

 

Comments are closed.