Uproszczony PES szansą dla lekarzy, ale czy dla pacjentów?

W trakcie pandemii ponad 4 tys. lekarzy zostało zwolnionych z części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Wśród nich aż 82 to lekarze, którzy w poprzednich sesjach – nieraz kilkakrotnie – nie zdali egzaminu ustnego, i 28 lekarzy, którzy wcale do niego nie podeszli.

Zobacz na termedia.pl.

Comments are closed.