Recesja zdrowotna

Od początku XXI w. w Polsce obserwowano najpierw zahamowanie przyrostu zdrowia (health decline), a w kilku ostatnich latach skrócenie długości życia. Jest to przede wszystkim spowodowane wzrostem spożycia alkoholu. W latach 2020 i 2021 pojawił się dodatkowy czynnik – epidemia COVID-19. W skrócie – nastąpiło zatrzymanie rozwoju cywilizacyjnego Polski.

Zobacz na termedia.pl.

Comments are closed.