Nowoczesne technologie w ratowaniu życia – zastosowanie sieci bezprzewodowych i cyfryzacja w zespole ratownictwa medycznego

Nowoczesne technologie mają także znaczący udział w organizacji opieki zdrowotnej i jej prawidłowym działaniu. Leczenie w dużej mierze opiera się na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji w formie cyfrowej.

Rozwój technologii bezprzewodowych na całym świecie spowodował zwiększenie zastosowania materiałów w formie cyfrowej także w medycynie. Już od kilku lat obserwujemy funkcjonowanie elektronicznych systemów szpitalnych, infrastruktury opartej na lokalnych sieciach szpitalnych poprzez połączenie komputerów poszczególnych oddziałów z serwerem przechowującym historię leczenia pacjentów czy elektronicznych systemów rejestracji obecności i czasu pracy osób wykonujących zawody medyczne poprzez karty magnetyczne przykładane do czujnika przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. Poza kartami magnetycznymi spotkać możemy weryfikację na podstawie odcisku palca, konta użytkownika poprzez wprowadzenie loginu i hasła czy zdjęcie wykonywane pracownikowi poprzez centralkę rejestracji czasu pracy rozmieszczoną w poszczególnych miejscach szpitala. Ich rozmieszczenie ma umożliwić „natknięcie się” na możliwość zarejestrowania swojego przyjścia do pracy już w drodze na oddział, kiedy lekarz, ratownik medyczny czy pielęgniarka są gotowi do pracy, zaopatrzeni w odpowiedni ubiór służbowy.

Zobacz na dlaszpitali.pl.

Comments are closed.