Nowe zadania dla ratowników

Zaproponowano, by uprawnienia ratowników medycznych powiększyć między innymi o wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusów wywołujących infekcje i badania USG według wybranych protokołów mających zastosowanie w medycynie ratunkowej.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego – zapisano w nim rozszerzenie uprawnień ratowników medycznych oraz katalog leków, jakie mogą podać pacjentom.

Zobacz na termedia.pl.

Comments are closed.