Lawina skarg na teleporady

Z najnowszego raportu RPP dotyczącego wyjaśnień spraw indywidualnych pacjentów w latach 2019–2021 wynika, że nieprawidłowości występujące w POZ dotyczyły głównie braku dostępu do świadczeń zdrowotnych medycyny rodzinnej, w tym teleporady.

Z zakończonych postępowań wyjaśniających wynika, że w 93 proc. przypadków potwierdzono naruszenia praw pacjenta. W porównaniu z innymi rodzajami świadczeń ten wskaźnik stwierdzeń jest najwyższy.

Zobacz na termedia.pl.

Comments are closed.