Kto przeżył pandemię, dobrze ocenia swój stan zdrowia

W 2021 r. 64,4 proc. osób w Polsce (w wieku powyżej 15 lat) oceniało swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre, co oznacza, że przez dekadę odsetek ten powiększył się o 6,6 pkt. proc. – podają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jak czytamy w „Tygodniku Gospodarczym” Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), Polacy coraz lepiej oceniają stan swojego zdrowia. W 2021 r. swój stan zdrowia jako zły oceniło tylko 8,5 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 3,8 pkt. proc. względem 2011 r. Dla porównania, w Unii Europejskiej w 2021 r. jako dobry lub bardzo dobry swój stan zdrowia oceniło 69 proc. osób, a jako zły – 7,0 proc.

Zobacz na termedia.pl.

Comments are closed.