Eksperyment medyczny w przepisach prawa

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty wymaga, by rozpoczęcie terapii eksperymentalnej było poprzedzone uzyskaniem zgody świadomej uczestnika. Wszystko dlatego, że terapia w warunkach eksperymentu medycznego zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem dla pacjenta.

Zobacz na termedia.pl.

Comments are closed.