Ambulans w każdej gminnej bazie PSP i OSP

Ambulans w każdej gminnej bazie PSP i OSP, studia z ratownictwa dla strażaków i lekcje z zakresu pierwszej pomocy w szkołach. To niektóre z rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.

Nowa regulacja przewiduje m.in. wzmocnienie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który ma zostać zastąpiony przez Krajowy System Ratowniczy (KSR). – Nastąpi wyraźne zbliżenie tego systemu z samorządem terytorialnym, istotny nacisk położony zostanie na współdziałanie z innymi systemami, w tym Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) – zapowiadają autorzy projektu. Wsparciem dla PRM będzie m.in. pomoc w transporcie medycznym przez PSP i OSP, które w tym celu mają być wyposażone w ambulanse. W ciągu 10 lat (2023–2032) planowany jest zakup 2812 pojazdów dla gmin oraz jednostek organizacyjnych PSP za ponad 2,3 mld zł. Projektodawcy przekonują, że obecne rozmieszczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej gwarantuje dotarcie w ciągu 15 min do każdej osoby potrzebującej, gdziekolwiek na terenie całego kraju by się znajdowała, zatem planowane rozwiązanie zapewni w razie potrzeby szybki transport do szpitala.

Zobacz na gazetaprawna.pl.

Comments are closed.