Seminarium dla ratowników

W ramach zawartej umowy „Wsparcie psychologiczne dla zespołów ratownictwa medycznego” odbyło się seminarium dla ratowników i pielęgniarek systemu.

Comments are closed.