Category Archives: Blog

Nasze pięć złotych minut, czyli jak to się wszystko zaczęło…

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w koncertach charytatywnych organizowanych na początku przez Fundację „Dar serca”, a potem Fundację „Prometeusz”. Od chwili, kiedy koncerty zaczęła organizować Fundacja Prometeusz, to oprócz wspaniałej zabawy uczniowie zyskali wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy. Widząc to, dzieci postanowiły wziąć udział w jednym z pokazów prezentowanych na scenie podczas koncertu.…
Więcej...

„Niewyjaśnione okoliczności”

Wspomnienia patologa z pracy w Anglii na przestrzeni lat dają niesamowitą wiedzę o postępie w medycynie. Są też wskazówką, jak czynić pracę lepszą. W kwietniu 1989 na stadionie…

Więcej...

Przemyślenia instruktora…

„PZU Pomoc to moc”, a w przypadku pierwszej pomocy nie ma mocy bez nieustającej edukacji i wynikającego z niej automatyzmu działania osób jej udzielających. Zanim na miejscu zdarzenia pojawią się służby ratownictwa medycznego nie do przecenienia jest rola świadka zdarzenia. Świadkiem zdarzenia, przy dzisiejszych problemach cywilizacyjnych: komunikacyjnych i zdrowotnych, może zostać każdy z nas. Ta…
Więcej...

„Rzeźnicy i lekarze”

Autorka opisuje warunki panujące w szpitalu, olbrzymią śmiertelność pacjentów. Odkrycie przez Josepha Listera, że infekcje spowodowane są przez drobnoustroje dało szanse walki z nimi poprzez higienę oraz środki…

Więcej...