Z obserwacji “młodego” instruktora BLS-AED

8 kwietnia to 28 dzień oddzielający nas od dnia, w którym odbył się Kurs BLS-AED będący częścią naszego programu "Pięć złotych minut". Po tych kilkudziesięciu dniach dane mi było spotkać się z uczestnikami wspomnianego kursu na Kursie Urazowym i poprowadzić zajęcia na stacji przypominającej wiedzę i sprawdzającej poziom umiejętności w zakresie resuscytacji osoby dorosłej z wykorzystaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego.

Jakie obserwacje i wnioski?

Nawet ukończenie znakomicie skonstruowanego kursu certyfikowanego przez Europejską Radę Resuscytacji nie daje pewności, że uzyskana wiedza i umiejętności są już ugruntowane. Co najbardziej zaskakujące, oczywiście dotyczy to części kursantów, świetnie podawanej, w komentarzach działań innego ćwiczącego, wiedzy nie towarzyszy równie idealne działanie. Oczywiście dotyczy to części uczestników kursu, ale można zaryzykować stwierdzenie, że wraz z upływem czasu grupa osób, u której wystąpi ten dysonans pomiędzy wiedzą a umiejętnościami ulegnie zwiększeniu.

Najczęściej pojawiający się błąd to mylenie kolejności działań, co pojawia się nawet przy użyciu AED, który wydaje przecież wyraźne polecenia głosowe. Drugi problem to niewłaściwe udrożnienie dróg oddechowych, a co za tym idzie niemożność wykonania dwóch skutecznych wdechów ratunkowych.

z_obserwacji_1Stacja BLS- AED, VI Konkurs Praski

Poczynione obserwacje utwierdzają mnie w przekonaniu, że aby wiedza i umiejętności nabyte w czasie kursu był utrwalane, konieczne jest podejmowanie regularnych ćwiczeń i powracanie do Wytycznych ERC zamieszczonych na stronie www.prc.krakow.pl.

Sprawność nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu jest niezwykle ważna, gdyż popełniane przez nich błędy przyswajają przyszli uczestnicy zawodów finałowych. W przypadku resuscytacji, która jest koronną konkurencją to niezwykle ważne. Na stacji "RESUSCYTACJA" zawodnicy mogą uzyskać najwięcej punktów, gdyż jest to jedyna stacja, na której sprawdzana jest umiejętność wszystkich członków drużyn.

Każdy zawodnik zyskuje lub traci punkty dla drużyny. Oprócz możliwości zdobycia tytułu Mistrza w Udzielaniu Pierwszej Pomocy drużyna może zwyciężając tylko w tej jedynej najważniejszej konkurencji uzyskać tytuł Mistrza w Resuscytacji.

z_obserwacji_2Uczestnicy kursu urazowego - VI Konkurs Praski

Dbajmy o doskonalenie naszych umiejętności, bo to zwiększa szansę naszych podopiecznych na zwycięstwo i wynikającą z niego satysfakcję, ale powiększa też liczbę członków naszego społeczeństwa potrafiących przyjść ze skuteczną pomocą poszkodowanemu z zatrzymaniem krążenia.

Maria Krzysztoporska

Comments are closed.