Szybki test do wykrywania przeciwciał IgG, IgM przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Wirus SARS-CoV-2 należy do rozległej rodziny koronawirusów, które mogą wywoływać różne stany chorobowe, od przeziębienia do schorzeń o cięższym przebiegu1. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 powoduje chorobę COVID-19. U zakażonych pacjentów występują różne objawy kliniczne, począwszy od niewielkich objawów lub ich braku, przez gorączkę, zmęczenie i suchy kaszel, po ciężkie stany chorobowe i zgon. Większość pacjentów wraca do zdrowia bez specjalistycznego leczenia. Osoby starsze i osoby z problemami zdrowotnymi, takimi jak: nadciśnienie, choroby serca lub cukrzyca, są bardziej narażone na chorobę o ciężkim przebiegu.

Obecnie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 są wykrywane metodą RT-PCR, jednak ta wymaga specjalistycznego sprzętu i wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej. Ponadto, wiremia gwałtownie spada po 9-10 dniach od wystąpienia objawów. Podczas ostrej fazy zakażenia miano przeciwciał IgM przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 szybko rośnie, osiągając najwyższe wartości po około 2-3 tygodniach od zakażenia. Przeciwciała IgG swoiste dla SARS-CoV-2 pojawiają się wkrótce po przeciwciałach IgM i utrzymują się przez miesiące2. Nie wiadomo, czy osoby, które przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, zyskują odporność na całe życie czy możliwe jest kolejne zakażenie. Niemniej jednak przeciwciała swoiste dla wirusa SARS-CoV-2 są przydatnymi markerami odpowiedzi immunologicznej, które można także wykorzystywać w badaniach epidemiologicznych.

Szybki test OnSite COVID-19 IgG/IgM służy do wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ludzkiej surowicy, osoczu lub krwi pełnej. Przeprowadzenie testu zajmuje około 15 minut, nie wymaga posiadania przez personel szczególnych kwalifikacji oraz stosowania specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.

Środki ochrony indywidualnej

Osoba wykonująca badanie na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 powinna być zabezpieczona w środki ochrony indywidualnej, takie jak:

 1. Fartuch barierowy/kombinezon;
 2. Rękawiczki ochronne;
 3. Maskę FFP2/FFP3;
 4. Przyłbicę/gogle;
 5. Ochronę głowy – czepek.

Podczas pobierania materiału do badania na obecność przeciwciał IgG/IgM przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 personel medyczny powinien szczególnie uważać na ryzyko kontaktu z krwią pacjenta i zakłucie się igłą. W przypadku zdarzenia niepożądanego należy postępować zgodnie z procedurami postępowania poekspozycyjnego.

Przygotowanie sprzętu potrzebnego do pobrania materiału do badania:

 1. Probówka kapilarna,
 2. Kasetka testowa,
 3. Bufor,
 4. Igła/nakłuwacz,
 5. Gazik,
 6. Pudełko na odpady medyczne zakaźne.

Bezpośrednio przed badaniem otworzyć saszetkę i wyjąć kasetkę testową. Umieścić ją na czystej, płaskiej powierzchni. Oznaczyć numerem identyfikacyjnym pacjenta.

Nakłucie opuszka palca igłą/nakłuwaczem.

  

Pobranie materiału do badania – napełnić probówkę kapilarną krwią pełną do kreski oznaczającej 20 µl. Następnie przenieść całą objętość próbki do studzienki w kasetce testowej.

Niezwłocznie dodać 2 krople buforu do studzienki w kasetce testowej, upewniając się, że nie powstały pęcherzyki powietrza.

Zakroploną kasetkę testową pozostawić w miejscu (bez poruszania jej), a następnie po 10-15 minutach odczytać wynik.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

Wynik ujemny

Widoczna jest jedynie linia C, przy braku zabarwienia w obrębie obu linii testowych (M i G), co wskazuje, że nie wykryto przeciwciał IgG ani IgM przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wynik jest ujemny lub niereaktywny.

Wynik dodatni

Oprócz linii C pojawia się również linia G lub linia M, bądź obie te linie, co wskazuje na obecność przeciwciał IgG i/lub IgM przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wynik jest dodatni lub reaktywny. Wyniki graniczne dające linię o słabym wybarwieniu, która nie może być zinterpretowana jako wynik dodatni, należy powtórzyć. Tylko obecność widocznych linii testowych wskazuje na wynik dodatni.

Przed podjęciem decyzji dotyczącej rozpoznania dodatnie wyniki należy potwierdzić w badaniu metodą alternatywną i interpretować łącznie z innymi obserwacjami klinicznymi.

Wynik nieważny

Jeżeli nie pojawi się linia C, wynik testu jest nieważny, niezależnie od tego, czy pojawiła się dowolna inna linia (patrz poniżej). Należy ponownie wykonać badanie przy użyciu nowej kasetki.

Wykonano testowe badanie osoby, która opuściła izolację na początku grudnia 2020. Wynik poniżej:

Materiał powstał we współpracy z Siemens Healthineers.

1 Cascella M., Rajnik M., Cuomo A., Dulebohn S. C. & Di Napoli R. (2020). Features, evaluation and treatment coronavirus (COVID-19). In StatPearls [internet]. StatPearls Publishing.

2 Healthcare Professionals: Frequently Asked Questions and Answers (22 marca 2020 r.).
Źródło: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/h-cp/faq.html.

Comments are closed.