Przemyślenia instruktora…

„PZU Pomoc to moc”, a w przypadku pierwszej pomocy nie ma mocy bez nieustającej edukacji i wynikającego z niej automatyzmu działania osób jej udzielających. Zanim na miejscu zdarzenia pojawią się służby ratownictwa medycznego nie do przecenienia jest rola świadka zdarzenia. Świadkiem zdarzenia, przy dzisiejszych problemach cywilizacyjnych: komunikacyjnych i zdrowotnych, może zostać każdy z nas. Ta świadomość wydaje się być szczególnie ważna u osób pracujących, uczących się i przebywających w dużych skupiskach miejskich, bo tu statystycznie może dojść do większej liczby zdarzeń, ale wypadki i nagłe zdrowotne stany krytyczne zdarzają się również wśród ludzi mieszkających w małych miejscowościach i na wsiach, gdzie dotarcie służb medycznych na miejsce zdarzenia zajmuje często więcej czasu niż w mieście.

Szkoła w małej miejscowości czy na wsi jest najlepszym miejscem edukowania lokalnych małych społeczności. Nauczyciele stanowią w takich ośrodkach szczególną elitę społeczną, która uświadomiona co do możliwości wpływu na to, co dzieje się w ich środowisku, może stać się promotorem działań na rzecz ratowania ludzkiego życia. Jeśli do szkolących się nauczycieli dołączają pracownicy ośrodków kultury, przedszkoli, księża, siostry zakonne i harcerze, to kurs staje się również miejscem integracji lokalnej społeczności, co jest nie do przecenienia.

Projekt „PZU Pomoc to moc” jest znakomitym narzędziem do realizowania szeroko pojętej edukacji na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Docierając jako instruktor BLS-AED Polskiej Rady Resuscytacji na kursy do lokalnych szkół w małej miejscowości, spotykam ludzi z początku niepewnych swoich możliwości co do praktycznego działania w sytuacjach kryzysowych, a uczestnicząc w przekazaniu fantoma i szkoleniowego urządzenia AED po zakończeniu cyklu dwóch kursów, widzę ludzi, którzy posiedli już pewne minimum wiedzy i umiejętności oraz przekonali się, że trening czyni mistrza, że warto edukować się w tym zakresie przy każdej nadarzającej się okazji, gdyż to daje niezbędne umiejętności i odwagę w podejmowaniu działań na miejscu zdarzenia.

Dobrą okazją do zwiększania wiedzy i umiejętności mogłoby być zorganizowanie dla nauczycieli oraz rodziców placówek, w których odbyły się kursy, seminarium podejmującego zagadnienia związane z bezpieczeństwem w szkole i poza nią, wraz z wykładem lekarza na ważne tematy prozdrowotne, np. takie jak skutki zdrowotne otyłości czy próchnicy.

Wykład „Jedz!, jedz! będziesz wielki…” o problemach związanych z nadwagą i otyłością wśród dzieci i rodziców.
Prowadzenie - lekarz Monika Wrońska, SP Kostowiec.

Wiedza zdobyta na seminarium pomogłaby nauczycielom w promowaniu wśród uczniów właściwych nawyków żywieniowych oraz zasad sprzyjających zachowaniu bezpieczeństwa. Pomocą dla nauczycieli w przekazywaniu uczniom wiedzy i umiejętności zdobytych na kursach byłby zaś Kurs Instruktorski BLS-AED certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji, przygotowujący do edukowania metodą czterech kroków.

Ponieważ na zakończenie cyklu szkolenia szkoły nim objęte otrzymują znakomite narzędzie do dalszego doskonalenia własnych umiejętności i edukowania dzieci i młodzieży w postaci fantoma QCPR wyposażonego w urządzenie łączące się ze smartfonem lub tabletem, na ekranie którego możemy obserwować i autokorygować do właściwej: głębokość ucisków i ich częstotliwość oraz efektywność wykonywanych wdechów oraz szkoleniowego AED, zasadnym wydaje się być niezatrzymanie się na tym osiągnięciu i wzmocnienie efektu skutecznego wyedukowania poprzez zorganizowanie wspomnianego seminarium i Kursu Instruktorskiego.

Zakup w ramach kolejnego projektu fantomu noworodka i dziecka w związku z odmiennością resuscytacji w/w osób oraz kamizelki do zakrztuszeń i utrwalenie algorytmu związanego z tymi zdarzeniami. Powiększy to możliwości edukacyjne instruktorów w lokalnej społeczności i stworzy bazę sprzętową ośrodka szkoleniowego. Finałem powinno być przekazanie AED ratowniczego w każdej z przeszkolonych Gmin.

Fantom z możliwością wyświetlania aplikacji dot. jakości i ilości uciśnięć oraz oddechów

Szkoleniowe AED współpracujące z fantomem

Projekt „Pomoc to moc” sprawia, że przejeżdżając lokalnymi drogami przez małe miejscowości objęte programem, możemy być pewni, iż w tej lokalnej społeczności są już ludzie, którzy nie zawahają się podjąć działania niezbędne dla ratowania ludzkiego życia, może naszego życia.

Kurs BLS-AED w SP w Kostowcu w ramach projektu „PZU POMOC TO MOC”

Instruktor PRC kursu BLS-AED, nauczyciel Maria Krzysztoporska

Comments are closed.