„POMOC TO MOC”

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ma każdy z nas. Bardzo ważne jest, aby świadkowie zdarzenia nie bali się takiej pomocy udzielać. Będzie to możliwe, jeśli będą wiedzieli jakie są podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Chcąc wyposażyć w tę wiedzę nauczycieli, pracowników obsługi, przedstawicieli uczniów i innych mieszkańców naszej gminy, w Szkole Podstawwej w Kostowcu zorganizowano kurs. Szkolenie odbyło się w ramach projektu "Pomoc to moc", który ma na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności w Polsce i składało się z dwóch części. Pierwsze odbyło się 13 października 2018 roku. Tego właśnie dnia instruktorzy z Fundacji Prometeusz przeprowadzili kurs BLS/AED wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

Na początku prezes fundacji - Jacek Szyzdek opowiedział o projekcie, do którego przystąpiła szkoła. Następnie kursanci pogłębiali swoją wiedzę teoretyczną, uczestnicząc w wykładzie prowadzonym przez dyrektora kursu. Po części teoretycznej przyszedł czas na ćwiczenia praktyczne. Każdy uczestnik kursu oceniał stan poszkodowanego, udrażniał drogi oddechowe, wykonywał uciśnięcia klatki piersiowej, wykonywał wdechy ratownicze (BLS), obsługiwał automatyczny defibrylator zewętrzny (AED) oraz układał poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Dużym atutem kursu było to, że ćwiczenia praktyczne odbywały się w niewielkich grupach (po 6 kursantów). Mała liczebnośc grup umożliwiała kursantom wielokrotne wykonywanie ćwiczeń i doskonalenie nabywanych umiejętności.

Druga część projektu polegała na udziale tej samej grupy kursantów w tzw. kursie urazowym, który odbył się w naszej szkole 10 listopada 2018 roku. Szkolenie rozpoczęło się wykładem "Jedz! Jedz! Będziesz wielki...", który był poświęcony otyłości i nadwadze oraz ich skutkom dla organizmu. Po wykładzie, w którym uczestniczył także Wójt Gminy Nadarzyn – p. Dariusz Zwoliński, otrzymaliśmy fantom szkoleniowy wraz ze szkoleniowym AED.

Następnie wszyscy udali się na pokaz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku samochodowym, który przeprowadzili strażacy z OSP Młochów.

Po cennej lekcji teorii kursanci udali się do sal ćwiczeniowych, gdzie pod czujnym okiem instruktorów nabywali umiejętności praktycznych. Ćwiczyli postępowanie przy: złamaniach, krwawieniach, krwotokach, oparzeniach, odmrożeniach, zadławieniach, zakrztuszeniach, a także uczyli się ewakuacji poszkodowanego z samochodu oraz udrażniali drogi oddechowe u poszkodowanego urazowego. Dodatkowo wykonywali uciśnięcia klatki piersiowej i wdechy ratownicze u niemowlęcia.

Niewątpliwą atrakcją szkolenia było wykorzystanie otrzymanego fantoma do sprawdzenia nabytych umiejętności. Dzięki nowoczesnej technologii kursanci obserwowali na ekranie telefonu komórkowego jakość wykonywanych przez siebie czynności (tempo i jakość uciśnięć, skuteczność wdechów).

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Bardzo dziękujemy Fundacji Prometeusz za przeprowadzenie szkolenia, a sponsorowi projektu – firmie PZU za ufundowanie fantoma z AED oraz umożliwienie wzięcia udziału w projekcie "Pomoc to moc".


Przekazana wiedza oraz otrzymany sprzęt pozwolą na rozpowszechnianie wiedzy wśród naszych uczniów i lokalnej społeczności. Z pewnością nabyte umiejętności zostaną wykorzystane w praktyce, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

Nauczyciel SP w Kostowcu

Dorota Śmigielska

Comments are closed.