Pierwsza pomoc

Udzielanie pierwszej pomocy powinno być nieodłączną umiejętnością każdego człowieka. Dzięki temu można uratować komuś zdrowie, a nawet życie.

Dzieci mniej się boją od osób dorosłych, w sytuacji stresowej zachowują większą jasność umysłu. Pamiętają podstawowe informacje, choćby numery alarmowe, o których (wstyd mówić) wielu dorosłych zapomina. „5 złotych minut” – konkurs, jaki jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych to początek doskonalenia wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy.

pierwsza_pomoc_1

Podczas nauki pierwszej pomocy w szkole należy dzieciom uświadomić, że poprzez wykonanie prostych czynności mogą uratować komuś życie. Daje to poczucie satysfakcji i bycia potrzebnym - przecież nie ma większej wartości od życia.

pierwsza_pomoc_2Stacje uczą współpracy w grupie

Ważne jest, aby dzieci zrozumiały każdy krok postępowania (algorytm). Dlaczego postępować w określony sposób? - ustalony przez Krajową Radę Resuscytacji.

Ratowanie drugiego człowieka wymaga ogromnej koncentracji, stanowczości, a zarazem na bieżąco oceniania sytuacji i pracy w zespole. Dzieci w czasie kursu uczą się udzielania pierwszej pomocy, ale także jak mają przekazywać jasne komunikaty podczas wzywania pomocy.

Ogromną rolę w przygotowywaniu uczniów do udzielania pierwszej pomocy ma opiekun. Nie wystarczy przekazać wiedzy teoretycznej. Niewywieranie presji na uczniach, uświadomienie, jakie znaczenie ma umiejętność zastosowania w praktyce „łańcucha przeżycia”, BLS czy AED.

pierwsza_pomoc_3Algorytm BLS, ocena oddechu - ABC

Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach z pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 im. Wł. Reymonta to osoby, które chcą się uczyć, jak pomagać innym. Nie żal im poświęcić swój wolny czas na naukę, która wybiega poza „ramy programowe”.

Podczas zajęć zmniejszony jest dystans nauczyciel-uczeń. Uczniowie nie obawiają się, że będą oceniani, dlatego na zajęciach czują się swobodnie i są skupieni na zadaniu, jakie mają wykonać.

Nauczyciel szybko reaguje na potrzeby i problemy uczniów. Każdy podczas zajęć może zawsze zadawać pytania, czasem trudne (ze względów etycznych).

Dużą rolę podczas przygotowywania dzieci do konkursu odgrywa świadomość wspólnego celu, współpraca, zaangażowanie dzieci, rodziców oraz nauczycieli.

Nic nie zastąpi szczerej, pełnej zaufania i zrozumienia rozmowy, w której będzie miejsce na emocje, wsparcie, wymianę poglądów. Żarty czy wspólny śmiech sprzyjają powstaniu korzystnej atmosfery do nauki.

Cudowna jest świadomość, że te dzieciaki w sytuacji kryzysowej będą wiedziały, jakie kroki mają podjąć, jak opanować strach, żeby zapobiec tragedii, efektywnie pomóc drugiemu człowiekowi.

pierwsza_pomoc_4Zwycięska drużyna z trenerem

Pierwsza pomoc jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu podczas zdarzeń nagłych zagrażających życiu. Cieszę się, że pracuję w szkole, w której tego typu inicjatywy spotykają się z przychylnością dyrekcji, grona pedagogicznego oraz rodziców, dzięki temu czuję się w niej bezpiecznie…

Monika Wojciechowska
pedagog

pierwsza_pomoc_5

Comments are closed.