CLINITEST®. Szybki test antygenowy w kierunku COVID-19. Zasady pobierania

Przed przystąpieniem do wykonywania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 u pacjenta należy przegotować zestaw, który będzie znajdował się w czystym naczyniu, np. misce nerkowatej. W skład zestawu wchodzą:

  • Kasetka testowa;
  • Sterylna wymazówka;
  • Probówka ekstrakcyjna;
  • Końcówka zakraplająca.

Oprócz tego należy przygotować statyw i fiolki z buforem ekstrakcyjnym.

Pacjent przed wykonaniem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 powinien być poinformowany o zasadach pobierania wymazu.

Przed pobraniem wymazu od pacjenta jest przeprowadzana ankieta medyczna Fundacji Prometeusz oraz pomiar podstawowych parametrów życiowych, tj.: pomiar temperatury, pomiar tętna i saturacji.

Do probówki ekstrakcyjnej dodaj 10 kropli buforu ekstrakcyjnego i odstaw do statywu.

Ostrożnie otwórz opakowanie z jałową wymazówką i ją wysuń.

W celu pobrania materiału do badania wsuń jałową wymazówkę do nosogardzieli przez jamę nosową i obrócić ją kilkukrotnie, a następnie wysuń.

Po pobraniu materiału z nosogardzieli wymazówkę umieścić w probówce i obrócić co najmniej 6 razy, przyciskając wacik do dna oraz ścianki próbówki ekstrakcyjnej.

Wyjmij kasetkę testową z opakowania fabrycznego i oznacz numerem identyfikacyjnym pacjenta.

Wymazówkę w probówce pozostaw na 1 minutę. Po 1 minucie ściśnij probówkę kilka razy od zewnątrz, aby wycisnąć wacik. Po wyjęciu z probówki wymazówkę wyrzucić do pojemnika na materiał zakaźny. Probówkę zabezpiecz końcówką zakraplającą z filtrem.

Trzymając probówkę ekstrakcyjną pionowo, dodaj 4 krople roztworu badanej próbki do studzienki testowej.

Po zakropleniu studzienki testowej zapisz godzinę zakroplenia i odmierz czas. Wynik odczytaj po 15 minutach. Po upływie 20 minut wyniku nie należy interpretować.

Kasetka powinna leżeć nieruchomo na stole.

Temperatura, w jakiej jest przeprowadzane badanie, powinna być w temperaturze pokojowej (15-30°C). Przed przystąpieniem do badania wszystkie komponenty muszą zostać doprowadzone do temperatury pokojowej.

Po upływie 15 minut należy odczytać wynik.

WYNIK DODATNI:
Obecność dwóch linii w okienku wyniku: kontrolnej (C) oraz testowej (T) świadczy o wyniku dodatnim.

WYNIK UJEMNY:
Obecność tylko jednej linii kontrolnej (C) w okienku wyniku świadczy o wyniku ujemnym.

WYNIK NIEWAŻNY:
Jeżeli linia kontrolna (C) nie jest widoczna w okienku wyniku po wykonaniu testu, wynik uznaje się za nieważny. Jedną z przyczyn otrzymania wyniku nieważnego może być postępowanie niezgodne z instrukcjami lub pogorszenie się właściwości testu po upływie daty jego ważności. Zaleca się ponowne przebadanie próbki przy użyciu nowego testu.

Intensywność wybarwienia w obszarze linii testowej (T) może być różna w zależności od stężenia analitów obecnych w próbce. Z tego względu każdy odcień zabarwienia w obszarze linii testowej (T) należy uznać za wynik dodatni. Test jest badaniem wyłącznie jakościowym i nie pozwala na określenie stężenia analitów w próbce.

Osoba wykonująca szybki test antygenowy w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 powinna być zabezpieczona w środki ochrony indywidualnej takie jak:

  • Fartuch barierowy/kombinezon;
  • Rękawiczki ochronne;
  • Maskę FFP2/FFP3;
  • Przyłbice/gogle;
  • Ochronę głowy – czepek.

Materiały sporządzone przez:
Fundacja Prometeusz - szkolenia i ratownictwo,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

Comments are closed.