Za błąd medyczny bezwzględne więzienie?

Procedowana właśnie w parlamencie zmiana Kodeksu karnego dotyczy również lekarzy i innych pracowników medycznych. Chodzi o art. 155, czyli czyny zakwalifikowane jako nieumyślne spowodowanie śmierci. Sejm uchwalił (a Senat nie wprowadził poprawek) podwyższenie kary: zamiast kary od 3 miesięcy do 5 lat więzienia będzie kara więzienia od roku do dziesięciu lat. Jeśli śmierć poniesie więcej niż jedna osoba, minimalny wymiar kary wyniesie dwa lata, maksymalny – 15 lat.

Więcej na mp.pl.

Comments are closed.