Samorząd lekarski sprzeciwia się zmianom w Kodeksie karnym

Prezes NRL Andrzej Matyja skierował pismo do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym sprzeciwia się zmianom w Kodeksie karnym. Poniżej zamieszczamy jego treść.

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu samorządu lekarskiego zwracam się do Pana z wnioskiem o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań celem wstrzymania wejścia w życie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej na mocy ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0).

Zobacz na medexpress.pl.

Comments are closed.