Pogotowie ratunkowe: po ulicach będą jeździć tylko żółte karetki

Do 2028 roku wszystkie ambulanse państwowego pogotowia zmienią barwę z białej na żółtą. Mają być lepiej widoczne i nie mylić się z karetkami transportowymi.

Dziś pojazdy Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) mają kolor biały i żółty. Jak jednak zakłada projekt rozporządzenia w sprawie oznaczania systemu PRM oraz umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego, ta dowolność będzie możliwa jeszcze tylko przez osiem lat.

Więcej na rp.pl.

Comments are closed.