Otwarcie Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych

7 lutego odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. W obecności reprezentantów władzy, środowiska akademickiego, partnerów WM UŁa, instytucji i towarzystw lekarskich, a także firm medycznych i farmaceutycznych, wstęgę przecięli prezydent UŁa Juliusz Madej, sekretarz stanu w KPRM Jarosław Pinkas, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz.

Więcej na lazarski.pl.

Comments are closed.