Mikołaj Sinica z PR OZZL: 17 lutego wracamy do rozmów z MZ

O spotkaniu PR OZZL z ministrem zdrowia w sprawie postulowanych przez młodych lekarzy poprawek do projektu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - opowiedział Medexpressowi Mikołaj Sinica z Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Więcej na medexpress.pl.

Comments are closed.