Dziesiątki tysięcy lekarzy i pielęgniarek potrzebne od zaraz

Polska ma najmniejszą wśród krajów UE liczbę lekarzy na 1000 mieszkańców – 2,4, a unijna średnia to 3,6. Zbyt mało jest też pielęgniarek – zaledwie 5,2 przy średniej w UE 9,4. Co więcej, wkrótce część z nich przejdzie na emeryturę i będziemy potrzebować od 10 tys. do 30 tys. nowych lekarzy i 70 tys. pielęgniarek. Co w tym przypadku zrobić?

Zobacz na termedia.pl.

Comments are closed.