Dostaną dopłaty za dojazdy

Dofinansowanie dla lekarzy, którzy będą realizować staż w szpitalach powiatowych, to jeden z postulatów rezydentów, do którego udało się przekonać urzędników podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia.

Wtorkowe rozmowy były kolejnymi służącymi renegocjacji porozumienia zawartego w lutym 2018 r., dotyczyły nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, której projekt czeka na pierwsze czytanie w Sejmie.

Więcej na termedia.pl.

Comments are closed.