Efektywna komunikacja w organizacji – szkolenie

W dniach 26-27.11.2020 w ramach projektu pt. „Przede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim”, nr LT-PL-3R-246, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020, przeprowadziliśmy szkolenie „Efektywna komunikacja w organizacji”.

W szkoleniu brało udział 15 uczestników ze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach i 30 uczestników z Litwy – ze szpitala w Alytusie oraz w Varenie.

W programie:

  • Podstawy komunikacji (komunikacja jako proces; bariery skutecznego komunikowania);
  • Rodzaje komunikowania się (przekazywanie informacji; komunikacja ustna, pisemna, w zespole, formalna i nieformalna, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, prowadzenie spotkań/narad);
  • Efektywna komunikacja werbalna (umiejętności słuchania / sztuka zadawania pytań / parafraza; rola konstruktywnej reakcji zwrotnej; diagnoza własnego stylu komunikowania się i jego wpływu na relacje z innymi);
  • Efektywna komunikacja niewerbalna (postawa, gesty, wzrok, ton głosu; błędy popełniane podczas kontaktu);
  • Wpływ komunikacji na obsługę pacjenta (dostosowanie komunikatów do poszczególnych typów osobowości).

Materiały szkoleniowe do pobrania:

 

Comments are closed.