Treblinka, 2.08.2018

2 sierpnia wybuchło powstanie w obozie zagłady w Treblince. W rocznicę odbyły się uroczystości upamiętniające w/w wydarzenie. Nad zdrowiem uczestników czuwał zespół S oraz ratownicy medyczni w patrolach pieszych.

Comments are closed.