Kurs urazowy 7.03.2015

7.03.2015 kurs dla 30-osobowej grupy BLS-AED w ramach konkursu Praskiego. Działania statutowe bezpłatne Fundacji.

Comments are closed.