Medycyna Ratunkowa

Medycyna Ratunkowa

Wydanie I polskie pod redakcją Juliusza Jakubaszki
Urban&Partner, Wrocław 2003

Pozycja, która jest obowiązkowa dla każdego, kto pracuje w ratownictwie medycznym.
899 stron, do przeczytania od początku do końca.