Category Archives: Blog

Przemyślenia instruktora…

„PZU Pomoc to moc”, a w przypadku pierwszej pomocy nie ma mocy bez nieustającej edukacji i wynikającego z niej automatyzmu działania osób jej udzielających. Zanim na miejscu zdarzenia pojawią się służby ratownictwa medycznego nie do przecenienia jest rola świadka zdarzenia. Świadkiem zdarzenia, przy dzisiejszych problemach cywilizacyjnych: komunikacyjnych i zdrowotnych, może zostać każdy z nas. Ta…
Więcej...

„Rzeźnicy i lekarze”

Autorka opisuje warunki panujące w szpitalu, olbrzymią śmiertelność pacjentów. Odkrycie przez Josepha Listera, że infekcje spowodowane są przez drobnoustroje dało szanse walki z nimi poprzez higienę oraz środki…

Więcej...

„Agonia”

Reportaże autora pokazują obraz naszej ochrony zdrowia. Migawki z ambulansu, oddziałów SOR pokazują system, który jest niedoskonały, niedoinwestowany, a kadra w permanentnym przemęczeniu. Rodzi to frustracje, zniechęcenie, aż do podjęcia decyzji o szukaniu alternatyw. Rodzi to frustracje, zniechęcenie, aż…

Więcej...

„POMOC TO MOC”

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ma każdy z nas. Bardzo ważne jest, aby świadkowie zdarzenia nie bali się takiej pomocy udzielać. Będzie to możliwe, jeśli będą wiedzieli jakie są podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Chcąc wyposażyć w tę wiedzę nauczycieli, pracowników obsługi, przedstawicieli uczniów i innych mieszkańców naszej gminy, w Szkole Podstawwej w Kostowcu zorganizowano kurs.…
Więcej...