Wydali zarządzenia o SOR, AOS i KOC

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował projekty zmieniające zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji kilkunastu rodzajów umów. Dotyczą między innymi świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w izbie przyjęć, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem. Krótko je omawiamy.

Więcej na termedia.pl.

Comments are closed.