Unia Europejska wprowadza Zielony Ład, zakazując rejestracji pojazdów spalinowych

14 lipca 2021 r. przejdzie od historii jako data, która zmieniła oblicze motoryzacji na Starym Kontynencie. Tego dnia przyjęty został przez Komisję Europejską pakiet wniosków, który docelowo ma doprowadzić do sytuacji, w której Europa do roku 2050 stanie się pierwszym na świecie neutralnym dla klimatu kontynentem. W doprowadzeniu do takiego stanu ma pomóc szereg obostrzeń nałożonych na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jednym z nich ma być całkowite wyłączenie możliwości rejestracji samochodów wykorzystujących paliwa konwencjonalne w 2035 roku.

Zobacz na sprm.org.pl.

Comments are closed.