Senat jednogłośnie za zaocznymi studiami pielęgniarskimi

Bez głosu sprzeciwu została przyjęta nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Dzięki temu uchwalona 4 lipca przez Sejm ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta.

Ustawa przewiduje, że kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia będzie mogło być prowadzone w formie niestacjonarnej.

Więcej na termedia.pl.

Comments are closed.