Polacy na L4 – Jakie są efekty kontroli zwolnień lekarskich?

Jak poinformował nas ZUS, w efekcie kontroli zwolnień lekarskich w 2017 r. wstrzymano lub cofnięto 200,7 mln zł - rok wcześniej - 203,8 mln zł. ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują w trakcie badania czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora. Jeżeli uznają dana osobę za zdrową, skracają okres obowiązywania zwolnienia. Przy drugim typie kontroli pracownicy ZUS sprawdzają czy chory, przebywający na zwolnieniu, wykorzystuje to zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem, czy nie pracuje zawodowo i nie wykonuje innych prac, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia.

Więcej na medexpress.pl.

Comments are closed.