Pielęgniarki vs ratownicy. Padają oskarżenia o lobbing i dyskredytację zawodu

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystosowała sprzeciw wobec rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Nowe przepisy umożliwiają pracę ratownikom medycznym na innych oddziałach szpitalnych niż SOR. Pielęgniarki wskazują, że ratownicy nie mają takich kompetencji, a wprowadzone zmiany są "co najmniej wyrazem lobbingu określonych środowisk z pominięciem merytorycznego zaplecza środowiska pielęgniarskiego".

Więcej na businessinsider.com.pl.

Comments are closed.