Od dziś szersze granice obrony koniecznej. Co się zmienia?

W życie weszły od dziś nowe przepisy dotyczące rozszerzenia granic obrony koniecznej. Dotyczą one m.in. odpierania napaści na mieszkanie, dom, lokal, czy ogrodzony teren. W grudniu 2017 Sejm uchwalił zmianę zdecydowaną większością głosów.

Zgodnie ze zmianą do Kodeksu karnego dopisano, że karom nie będzie podlegał ten, kto przekroczyłby granice obrony koniecznej, odpierając zamach, polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu, albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach, poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące - czyli sposób obrony lub użyte środki nie byłyby odpowiednie do zagrożenia wynikającego z zachowania napastnika.

Więcej na niezalezna.pl.

Comments are closed.