O co kłócą się na oddziałach intensywnej terapii?

- Głównym czynnikiem konfliktogennym na oddziałach intensywnej terapii są kwestie finansowe - wynika z badania przeprowadzonego na 12 oddziałach intensywnej terapii województwa pomorskiego, w którym uczestniczyło 232 pracowników. Na wynagrodzenie nieadekwatne do wykonywanej pracy jako częste źródło konfliktów wskazało ogółem 76,7 proc. odpowiadających, w grupie pielęgniarek – 80,4 proc., a wśród lekarzy – 69,6 proc.

Więcej na termedia.pl.

Comments are closed.