Nowoczesny konserwatysta

Z Konstantym Radziwiłłem, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej rozmawia Marek Stankiewicz.

• Kiedyś określał się pan jako eurorealista, a na VIII Krajowym Zjeździe Lekarzy przedstawił się jako nowoczesny konserwatysta. Jak więc jest z tym pana ideowym wnętrzem?

– Brytyjski popularyzator konserwatywnej filozofii Michael Oakeshott powiadał, że „być konserwatystą oznacza woleć znane od nieznanego, sprawdzone od niesprawdzonego, fakt od tajemnicy, rzeczywiste od możliwego, ograniczone od nieograniczonego, dostępne od doskonałego, śmiech dzisiaj od utopijnego raju”. I ja lepiej bym tego też nie ujął. Uważam też, że egzystencja społeczeństwa jest czymś chwiejnym bez religii i etyki absolutnej, bez samowiedzy narodowej, bez rodziny i własności.
Konserwatyzm, jaki wyznaję, to pozytywny stosunek do tradycyjnych wartości i sprawdzonych rozwiązań.

Więcej na spolecznosc.gazetalekarska.pl. Przeczytaj od strony 16.

Comments are closed.